Ağustos Ayı Meclis Kararları
Ağustos Ayı Meclis Kararları

MECLİS KARARLARI

 

Karar Tarihi: 04/08/2017                  Karar No : 2017/128

İmar Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda; Onaylı Uygulama İmar Planında özel sosyal tesis alanında (Yurt Alanı) kalan, Beybes Mahallesi M28B24A4B pafta 27542 ada 15 no.lu parselde Uygulama İmar planına emsalin ve yüksekliğin artırılması ile ilgili askı süresi içinde Bahattin ÖZTÜRK tarafından yapılan itirazının yeniden incelenmesi için İmar Komisyonu’na süre verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Karar Tarihi: 04/08/2017                  Karar No : 2017/129

İmar Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda; onaylı nazım imar planında organize tarım hayvancılık alanında kalan Boruktolu Mahallesi M29D02C3B, M29D02C3C, M29D03D4A, M29D03D1D paftalar 37326 ada 2, 3, 6 ve 7 no.lu parsellerde onaylı Nazım İmar Planına göre Uygulama İmar Planı (Organize Tarım Hayvancılık Alanı) yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Karar Tarihi: 04/08/2017                  Karar No : 2017/130

İmar Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda; imar planında konut alanında kalan Gödene Mahallesi M28C04A1C pafta 27326 ada 3 no.lu parselin kuzeyindeki 2 bloğun yoğunluk artırmadan 8 kat olarak düzenlenmesi ve “Zemin katta yapılacak kreş ve mescit gibi ortak alanlar emsale dâhil değildir.” şeklinde plan notu ilave edilmesi ile ilgili talebin incelenmesi için İmar Komisyonu’na süre verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Karar Tarihi: 04/08/2017                  Karar No : 2017/131

İmar Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda; imar planında 6 kat konut alanında kalan Şeyh Sadrettin Mahallesi M28B15C1C pafta 995 ada 79 no.lu parselin batısında yan bahçenin 3 metre olması ve konut altı ticaret yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Karar Tarihi: 04/08/2017                  Karar No : 2017/132

İmar Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda; imar planında dini tesis alanında kalan Batı Hadimi Mahallesi M28B20B4C pafta 21070 ada 2 ve 3 no.lu parsellerin güneyinde yan bahçenin 2.5 metre, doğusunda 3 metre bahçe mesafesi düzenlemesi yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Karar Tarihi: 04/08/2017                  Karar No : 2017/133

İmar Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda; Çarıklar Mahallesi M29D07D4C pafta 39084 ada 56 no.lu parseldeki trafo alanının yerinin değiştirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Karar Tarihi: 04/08/2017                  Karar No : 2017/134

İmar Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda; imar planında konut, sağlık tesisi ve otopark alanında kalan, Hasanköy Mahallesi M28B20B3D pafta 27599 ada 4 no.lu parselde konut, sağlık tesisi ve otopark alanlarında, kullanım alanlarının değişmeden yeniden düzenlenmesi ile ilgili talebin incelenmesi için İmar Komisyonu’na süre verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Karar Tarihi: 04/08/2017                  Karar No : 2017/135

İmar Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda; imar planında 3 kat konut alanı ve yolda kalan Alavardı Mahallesi M28B15D1A pafta 26787 ada 1 ve 13 no.lu parsellerde emsal ve kat düzenlemesi ile ilgili talebin incelenmesi için İmar Komisyonu’na süre verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Karar Tarihi: 04/08/2017                  Karar No : 2017/136

İmar Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda; imar planında konut alanı ve yolda kalan Yaylapınar Kaş Mahallesi M29A21A1A  pafta 27675 ada 38 no.lu parselde mevcut yapıdan dolayı konut alanı ve yol alanının yeniden düzenlemesi ile ilgili plan değişikliği talebinin reddine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Karar Tarihi: 04/08/2017                  Karar No : 2017/137

İmar Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda; Tarihi Kent Merkezi Koruma Amaçlı İmar Planında ticaret ve turizm alanında kalan, Şükran Mahallesi M28B15C2B pafta 27911 ada 1 no.lu parselde yıkılan katlı otopark içindeki mevcut trafonun, parselin kuzey batısına kaydırılması ile ilgili Belediyemizin plan değişikliği teklifinin, Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün görüşü doğrultusunda ve Kentsel Tasarım Projesi Kapsamında değerlendirilmesi için reddine oybirliği ile kabul edilmiştir.

Karar Tarihi: 04/08/2017                  Karar No : 2017/138

Menkul ve Gayrimenkul Yönetim Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda; Meram İlçesinde muhtelif mahallelerde bulunan karar ekindeki krokilerde (A) ile işaretli 5 adet yerin 15 yıllığına Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne tahsis edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Karar Tarihi: 04/08/2017                  Karar No : 2017/139

Menkul ve Gayrimenkul Yönetim Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda; imar planında resmi kurum alanına (Kaymakamlık + Müftülük) isabet eden, Toprak Sarnıç Mahallesi 40321 ada 4 no.lu parselde (8.417,99 m2) bulunan 98499/841799 (984,99) oranındaki Belediye hissesinin Meram Hükümet Konağı yapılmak üzere 15 yıllığına Milli Emlak Müdürlüğü’ne (Maliye Hazinesi) tahsis edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Karar Tarihi: 04/08/2017                  Karar No : 2017/140

Menkul ve Gayrimenkul Yönetim Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda; imar planında mesken sahasına (2 kat ayrık) isabet eden, Kaşınhanı Mahallesi 31721 ada 10 no.lu parselde (1.909,34 m2) bulunan Belediye hissesinin 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 17. maddesine istinaden diğer hissedarların başvurusu ile satılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Karar Tarihi: 04/08/2017                  Karar No : 2017/141

Plan ve Bütçe Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda; Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılan taziye çadırı ve taziye otobüsünün ücretsiz olması uygun olacağından talebin reddine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Karar Tarihi: 04/08/2017                  Karar No : 2017/142

Plan ve Bütçe Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18/b maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 36. maddesi gereğince muvafakatları alınmak suretiyle Plan ve Proje Müdürlüğü, Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü ve Yapı Kontrol Müdürlüğü’nün 2017 Yılı Gider Bütçelerinden aşağıdaki cetvelde belirtilen ödeneklerin alınarak Fen İşleri Müdürlüğü ve Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 2017 Yılı Gider Bütçelerine aktarılması suretiyle bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın 1. düzeyleri arasında aktarma yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Karar Tarihi: 04/08/2017                  Karar No : 2017/143

Plan ve Bütçe Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda; Pelitaş İnşaat Taahhüt Turizm Tanıtım Organizasyon Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’ne sermaye artırımı için 800.000,00-TL aktarılması ile ilgili konunun incelenmesi için Plan ve Bütçe Komisyonu’na süre verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Karar Tarihi: 04/08/2017                  Karar No : 2017/144

Plan ve Bütçe Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesi ve 237 Sayılı Taşıt Kanunu’nun 10. maddesine istinaden Fen İşleri Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet damperli havuz kasa dorse alınmasına;

Meram Belediye Meclisi’nin 05/05/2017 tarih ve 2017/97 no.lu kararının da bu şekilde tashih edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Karar Tarihi: 04/08/2017                  Karar No : 2017/145

Menkul ve Gayrimenkul Yönetim Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda; 5393 Sayılı Kanunun 15/h maddesi ve 18/e maddesine göre Meram Belediyesi’ne ait karar eki listede yer alan 21 adet taşınmaz ile Konya Büyükşehir Belediyesi’ne ait karar eki listede yer alan 42 adet taşınmazın karşılıklı trampa edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

 

Oluşturulma Tarihi : 14.08.2017