Duyurular
MECLİS GÜNDEMİ İLANI

İ L A N

 

Meram Belediye Meclisi Mayıs Ayı toplantısı 1. birleşimi, 07/05/2018 Pazartesi günü                      saat 18.00’de Belediye Meclis Salonu’nda aşağıdaki gündemle yapılacaktır.

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 21. maddesi gereğince ilan olunur. 

 

Fatma TORU

Belediye Başkanı 

 

G   Ü   N   D   E   M                                  :

1-   Başkanlık Divanı’na katip üye seçimi ile Menkul ve Gayrimenkul Yönetimi Komisyonu’na üye seçimi.

2-   Meram Belediyesi 2017 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı.

3-   Meram Belediye Spor Kulübü’ne nakdi yardım yapılması.

4-   Meram Belediyesi’ne ait Dere Mahallesi 27041 ada 5 no.lu parsel üzerindeki gayrimenkulün 10 yıla kadar kiraya verilmesi.       

5-   Aşkan Mahallesi 2856 ada 169 no.lu parselin KOSKİ’ye devredilmesi.

6-   Diyanet İşleri Başkanlığı İyilik Evleri projesi kapsamında kuran kursu inşa edilmek üzere Meram Belediyesi’ne ait arsa ile Meram İlçe Müftülüğü’ne ait cami arsalarından birinin takası; takas işlemleri tamamlanıncaya kadar süreci hızlandırmak için arsanın Meram İlçe Müftülüğü’ne tahsis edilmesi.

7-   Büyük Aymanas Mahallesi 4092 ada 182 no.lu parsel üzerindeki kapalı spor salonu ve sosyal tesisin Meram Belediye Spor Kulübü’ne tahsis edilmesi.

8-   Sağlık İşleri Müdürlüğü Kuruluş Görev ve Çalışma Yönetmeliği

9-   Dutlu Koruluğunda yapılan suni kayak pistinin 2018 yılı ücret tarifesinin belirlenmesi.

10-    Durunday Mahallesi Dutlu Caddesi’nde bulunan otoparkın 2018 yılı ücret tarifesinin belirlenmesi.

 

Oluşturulma Tarihi : 04.05.2018