MERAM BELEDİYESİNDEN KİRALIK GAYRİMENKULLER
MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
1 - İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı :
     Aşağıda listede belirtilen 16 adet gayrimenkul listede belirtilen tarihlere kadar kiraya verilecektir.
2 - Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarda alınacağı:
     Şartname Meram Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Gayrimenkul Yönetim Bürosunda bedelsiz olarak görülebilir. Bedelsiz görme dışında  şartname almak isteyenler,  şartnameyi 100,00 TL karşılığında temin edebilirler. 
3 - İhalenin nerede hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı:          
     İhale Belediye Encümen Salonunda 24/05/2017 Çarşamba günü, Saat 15.45 de, 2886 Sayılı Kanun ve Şartnamesi dahilinde açık teklif usulü ile yapılacak olup, ihaleyi yapıp yapmamakta Belediye Encümen’i tamamen serbesttir.
4 - Tahmin edilen bedel ve geçici ve iştirak teminat miktarı:
     Aşağıda listede belirtildiği şekilde olup, geçici teminatın ihale günü en geç saat 12.00 ye kadar idareye ibraz edilmesi şarttır.
5 - İsteklilerde aranılan belgeler:  
     a - Gerçek kişiler için: 
     T.C. Vatandaşlık numarasının bulunduğu nüfus cüzdanı fotokopisi, şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğini belirten ihaleye katılmak istediğine dair dilekçe ile tebligat için adres beyanı ve ikametgah belgesi.
     b - Tüzel Kişiler için:
     İhaleye katılmak istendiğine dair dilekçe, tebligat için adres beyanı, 2017 yılı içerisinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi aslı, noter tasdikli imza sirküsü aslı, Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya noter tasdikli suretleri.
     İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa noterce tasdik edilmiş vekâletname ve imza beyannamesi aslı.
     İsteklilerin ihale günü en geç saat 12.00 ye kadar belgeleri  Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Gayrimenkul Yönetim Bürosuna vermeleri şarttır. Belirtilen saatten sonra yapılan müracatlar kabul edilmeyecektir.
S.NO ADRESİ CİNSİ ADA PARS YILLIK KİRA MUHAMM.  BEDEL                                                 (KDV HARİÇ) GEÇİCİ TEMİNAT KİRA SÜRESİ
1 Sağlık Mahallesi Beyşehir Caddesi No:724/A Restaurant 372 166 250,00 20.000,00 600,00 3 Yıl
2 Kaşınhanı Yeni Mahalle Cengiz Bilge Sokak  No:2/A-B Dükkan 447 3 27,00 3.000,00 90,00 3 Yıl
3 Kaşınhanı İstasyon Mh. İstasyon Cd. Büfe     5,00 360,00 10,80 3 Yıl
4 Kavak Mahallesi 23302. Sokak No:13/4 (Fırın Arkası) Daire   7219 75,00 2.100,00 63,00 3 Yıl
5 Kaşınhanı Yeni Mh. Abdülmecid Cd. No:1/1 Daire 146 1 90,00 3.000,00 90,00 3 Yıl
6 Kaşınhanı Yeni Mh. Abdülmecid Cd. No:1/2 Daire 146 1 90,00 3.000,00 90,00 3 Yıl
7 Kaşınhanı Yeni Mh. Abdülmecid Cd. No:1/3 Daire 146 1 90,00 3.000,00 90,00 3 Yıl
8 Kaşınhanı Yeni Mh. Abdülmecid Cd. No:1/4 Daire 146 1 90,00 3.000,00 90,00 3 Yıl
9 Alavardı  Mah. Sivaslı Ali Kemal Cad. Çarşıyaka İş Merkezi Yanı No:3 ATM Yeri      4,12 15.000,00 450,00 3 Yıl
10 Çayırbağı Mahallesi Topuz Mevkii Tarla 194 3 1.850,00 185,00 5,55 10 Yıl
11 Pamukcu Mahallesi Hipodrom Yanı Mevkii Tarla 37637 1 68.760,57 2.100,00 63,00 10 Yıl
12 Pamukcu Mahallesi Kaya E. Hatun Mevkii Tarla 39106 7 14.580,31 440,00 13,20 10 Yıl
13 Pamukcu Mahallesi Mezarlık Altı Mevkii Tarla 39127 41 7.141,27 220,00 6,60 10 Yıl
14 Pamukcu Mahallesi Gönderesi(Haymana) Mevkii Tarla 39145 64 5.908,82 200,00 6,00 10 Yıl
15 Pamukcu Mahallesi Gönderesi(Haymana) Mevkii Tarla 39145 66 2.980,32 90,00 2,70 10 Yıl
16 Pamukcu Mahallesi Haymana Mevkii Tarla 39146 2 14.609,56 440,00 13,20 10 Yıl