Duyurular
80 BİNDE DEVR-İ ALEM PARKI KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI

İ L A N

MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nün 12.06.2017 tarih ve 16306199.252.01.03.E.6670 sayılı yazıları ekindeki, Bakanlık Makamının 09.05.2017 tarih ve 5090 sayılı OLUR’ları ile 644 sayılı KHK’nın 13/A Maddesi uyarınca onaylanan; Konya İli, Meram İlçesi, Durunday Mahallesi, III. Derece Doğal Sit Alanı kapsamında 27041 ada, 4 ve 5 nolu parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar planı değişikliği ile 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar planı değişikliği, Belediyemiz binasının 2. katında 20.06.2017 tarihinde ilan tahtasına askıya çıkarılmıştır.

Keyfiyet 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi gereğince ilgililere duyurulur. 

 

Erhan CİVCİK

Başkan a.

Belediye Başkan Yardımcısı

Oluşturulma Tarihi : 20.06.2017