TARİHİ VE KÜLTÜREL ZENGİNLİKLER
KAPU CAMİİ

Konya şehir merkezinde, çarşı içinde Tevkifiye Caddesi üzerindedir. Caminin asıl ismi İhyaiyye olmasına rağmen eski Konya Kalesi’nin Atpazarı Kapusı’na yakın olmasından dolayı Kapu Camii olarak anılmıştır. 1658 yılında Mevlevi Dergâhı Postnişinlerinden Pir Hüseyin Çelebi tarafından yaptırılan cami, 1811 yılında Eşenlerli Köse Müftü adıyla bilinen Abdurrahman Efendi tarafından yenilenmiştir. 1867 yılında Konya Çarşısı yangınında çevresindeki vakıf dükkânlarla birlikte tamamen yanan cami, Eşenlerli Abdurrahman Efendi’nin torunu olan Abdurrahman Efendi ve Konya halkının yardımlarıyla taş malzeme kullanılarak yeniden inşa edilmiştir.


  Caminin yeniden yapımı sırasında özellikle Konya Kalesi’nin taşlarından faydalanılmıştır. Caminin yapımında devşirme malzeme sıkça kullanıldığından antik yapılardan parçalar da görmek mümkündür.  Ayrıca cami Osmanlı döneminde Konya’da yapılan camilerin en büyüğü olma özelliği taşımaktadır.

Yaklaşık olarak kare bir alana inşa edilen caminin kuzeyinde 10 mermer sütuna istinat eden yüksek bir son cemaat mahalli ve basık kemerli bir cümle Kapusı vardır. Ayrıca doğu ve batı yönlerinde de birer Kapusı bulunmaktadır. Kesme taşlardan inşa edilen camiinin üzeri dıştan çatı, içten büyüklü küçüklü sekiz kubbe ile örtülüdür. 

 

Taş mihrap ve ahşap minberi oldukça sadedir. Yanındaki minarenin şerefeye kadar olan bölümü taştan, üzeri de tuğladandır. Şerefe ile külah arasında da çini kuşaklar yer almaktadır. Platform üzerine inşa edilen caminin altında ise dükkânlara yer verilmiştir.

 

Caminin batısındaki şadırvan, Müftü Seyyid Abdurrahman tarafından 1812 yılında yaptırılmıştır. Ancak bu şadırvan daha sonra çeşitli tamirlerden sonra yıkılarak şimdiki mevcut şadırvan yapılmıştır.

 

Kapu Camii ile ilgili olarak daha geniş bilgi için bakınız:

http://kapucamii.com/?p=788

Oluşturulma Tarihi : 27.06.2018