TARİHİ VE KÜLTÜREL ZENGİNLİKLER
SIRÇALI MEDRESE MÜZESİ

Gazi Alemşah mahallesindedir. Avlulu medrese tipinin güzel örneklerindendir. Fıkıh öğretimi görecek öğrenciler için Gıyasettin Keyhüsrev devrinde Bedrettin Muslih tarafından 1242 de yaptırılmıştır. Şimdi müze olarak kullanılan Medrese, şehirden istimlak edilmiş bulunan mezarlıklardan toplanan tarih ve sanat tarihi yönünden değerli mezar taşları (Selçuklu, Beylikler, Osmanlı) devrine göre tasnif edilerek teşhir hazırlanmışlardır. Ayrıca mezar taşları, motif ve yazı karakterleriyle göz önüne alınarak değerlendirilmiş ve kronolojik bir sıraya konulmuştur.

 

Gazi Alemşah mahallesindedir. Avlulu medrese tipinin güzel örneklerindendir. Fıkıh öğretimi görecek öğrenciler için Gıyasettin Keyhüsrev devrinde Bedrettin Muslih tarafından 1242 de yaptırılmıştır. Şimdi müze olarak kullanılan Medrese, şehirden istimlak edilmiş bulunan mezarlıklardan toplanan tarih ve sanat tarihi yönünden değerli mezar taşları (Selçuklu, Beylikler, Osmanlı) devrine göre tasnif edilerek teşhir hazırlanmışlardır. Ayrıca mezar taşları, motif ve yazı karakterleriyle göz önüne alınarak değerlendirilmiş ve kronolojik bir sıraya konulmuştur.Oluşturulma Tarihi : 15.09.2015