Mart Ayı Meclis Kararları
Mart Ayı Meclis Kararları

MECLİS KARARLARI

 

Karar Tarihi: 09/03/2018                   Karar No : 2018/41

İmar Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda; Alavardı Mahallesi M28B15D1A pafta 26787 ada 1 ve 13 No.lu parsellerde konut alanında kat artışı yapılarak 4 kata çıkarılması ile ilgili plan değişikliği teklifinin detaylı incelenmesi için İmar Komisyonu’na süre verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Karar Tarihi: 09/03/2018                   Karar No : 2018/42

İmar Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda; Küçük Kovanağzı Mahallesi M28B20A2C pafta 37532 ada 2 no.lu parselde konut alanının artırılmadan yeniden düzenlenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Karar Tarihi: 09/03/2018                   Karar No : 2018/43

İmar Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda; Harmancık Mahallesi M28B20A4B pafta 37419 ada 1 no.lu parselde onaylı nazım imar planına göre hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı (Ticaret alanı) ile TAKS= 0.30 Emsal= 0.30 Yençok= 10 metre olarak düzenlenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Karar Tarihi: 09/03/2018                   Karar No : 2018/44

İmar Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda; Karahüyük Mahallesi M28B18C2C pafta 23700 ada 2 no.lu parsel ve 23705 ada 2 no.lu parselde konut alanının artırılmadan yeniden düzenlenmesi ilgili plan değişikliği teklifinin detaylı incelenmesi için İmar Komisyonu’na süre verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Karar Tarihi: 09/03/2018                   Karar No : 2018/45

İmar Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda; Toprak Sarnıç Mahallesi M28B15D3A paftada ticaret ve LPG tesisi girişinde regülatör alanı yapılması ile ilgili plan değişikliği teklifinin reddine; Telafer Mahallesi M29A21D1D paftada park alanı içinde regülatör alanı yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Karar Tarihi: 09/03/2018                   Karar No : 2018/46

İmar Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda; Şeyh Sadrettin Mahallesi 981 ada 195 no.lu parselde konut alanında, her katta bağımsız bölüm brüt 75 m² şartının iptali ve zemin katın ticaret yapılması ile ilgili talep, Meram Belediye Meclisi’nin 06/01/2017 tarih ve 2017/6 no.lu kararı ile reddedilmişti. Parsel maliki tarafından 06/01/2017 tarih ve 2017/6 no.lu Meclis kararının iptali ile ilgili dava açılmış ve Konya 2. İdare Mahkemesi’nin 2017/473 esas no.lu ve 2018/67 no.lu kararı ile davanın reddine karar verilmiş olduğundan; her katta bağımsız bölüm brüt 75 m² şartının iptali ve zemin katın ticaret yapılması ile ilgili yeniden talep edilen plan değişikliği teklifinin reddedilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Karar Tarihi: 09/03/2018                   Karar No : 2018/47

İmar Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda; Necip Fazıl Mahallesi M28B14C2C pafta 2033 ada 80 ve 81 no.lu parsellerde konut alanının Emsal= 1.00, Yençok=2 kat konut alanı olarak düzenlenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Karar Tarihi: 09/03/2018                   Karar No : 2018/48

İmar Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda; MEDAŞ’ın talebine istinaden, karar metninde yazılı olan muhtelif yerlerde trafo tadilatı yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Karar Tarihi: 09/03/2018                   Karar No : 2018/49

Plan ve Bütçe Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda; Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nde cenaze hizmetlerinde kullanılan taziye otobüsü yetersiz kaldığından, 1 adet daha taziye otobüsü alınmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Karar Tarihi: 09/03/2018                   Karar No : 2018/50

Plan ve Bütçe Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda; Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere 2000 model ve üstü 1 adet otobüs, 1 adet kamyon ve 1 adet kamyonet alınmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Karar Tarihi: 09/03/2018                   Karar No : 2018/51

Menkul ve Gayrimenkul Yönetimi Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda; Diltaş Dil Öğretim Eğitim ve Turizm Tesisleri Ticaret Anonim Şirketi’ne ait Ayanbey Mahallesi 628 ada 78, 82, 83 ve 91 no.lu parsellerin her birinin 1,00-TL bedelle Meram Belediyesi tarafından satın alınmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

Oluşturulma Tarihi : 22.03.2018