Mart Ayı Komisyon Raporu
Mart Ayı Komisyon Raporu

İMAR KOMİSYONU RAPORLARI

 

Tarih : 06/03/2018

 

Konu : Alavardı Mahallesi 26787 ada 1 ve 13 no.lu parsellerde plan tadilatı yapılması.

 

Alavardı Mahallesi, M28B15D1A pafta, 26787 ada, 1 ve 13 nolu parseller 3 kat konut alanında kalmaktadır. Konut Alanının, 4 kat’a kat artışı ile ilgili Ekmel TOZOĞLU tarafından talep edilen plan değişikliği teklifinin, Komisyonumuzca incelenebilmesi için süre verilmesine karar verilmiştir.

 

Konu : Küçük Kovanağzı Mahallesi 37532 ada 2 no.lu parselde plan tadilatı yapılması.

 

Küçük Kovanağzı Mahallesi, M28B20A2C pafta, Mahallesi 37532 ada, 2 nolu parsel, 6 kat konut alanında kalmaktadır. Konut Alanını artırmadan konut alanının yeniden düzenlenmesi ile ilgili Murat AYDEMİR tarafından talep edilen plan değişikliği teklifi Komisyonumuzca uygun olduğuna karar verilmiştir.

 

Konu : Harmancık Mahallesi 37419 ada 1 no.lu parselde plan tadilatı yapılması.

 

Harmancık Mahallesi, M28B20A4B pafta, 37419 ada, 1 nolu parsel 1/5000 ölçekli onaylı Nazım İmar Planında Ticaret Alanında kalmaktadır. Onaylı Nazım İmar Planına göre hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (Ticaret Alanı) ile ilgili DİLTAŞ A.Ş. tarafından talep edilen plan değişikliği teklifinde, TAKS= 0.30 Emsal= 0.30 Yençok= 10 metre olması, Komisyonumuzca uygun olduğuna karar verilmiştir.

 

Konu : Karahüyük Mahallesi 23700 ada 2 no.lu parsel ve 23705 ada 2 no.lu parselde plan tadilatı yapılması.

 

Karahüyük Mahallesi, M28B18C2C pafta, 23700 ada, 2 parsel ve 23705 ada, 2 nolu parseller 2 kat konut alanında kalmaktadır. Konut Alanını artırmadan konut alanının yeniden düzenlenmesi ile ilgili Menderes UTKU tarafından talep edilen plan değişikliği teklifinin, Komisyonumuzca incelenebilmesi için süre verilmesine karar verilmiştir.

 

Konu : Muhtelif yerlerde regülatör alanı yapılması.

 

ENERYA tarafından muhtelif yerlerde, Regülatör alanı yapılması ile ilgili plan değişikliği tekliflerinden; Topraksarnıç mahallesi M28B15D3A paftada Ticaret ve LPG tesis girişinde talep edilen Reğülatör alanı yapılması ile ilgili plan değişikliği teklifinin reddine, Telafer mahallesi M29A21D1D paftada park alanı içinde talep edilen regülatör alanı ile ilgili plan değişikliği teklifi Komisyonumuzca uygun olduğuna karar verilmiştir.

 

Konu : Şeyh Sadrettin Mahallesi 981 ada 195 no.lu parselde plan tadilatı yapılması.

 

Şeyh Sadrettin Mahallesi 981 ada, 195 parsel konut alanında kalmaktadır. Konut alanında, her katta bağımsız bölüm bürüt 75 m² şartının iptali ve zemin katın Ticaret yapılması ile ilgili Mustafa Serdar GÜNERİ tarafından talep edilen plan değişikliği teklifi incelenmiş olup, her katta bağımsız bölüm bürüt 75 m² şartının iptali ve zemin katın Ticaret yapılması ile ilgili teklif, Meram Belediye Meclisinin 06.01.2017 tarih ve 6 sayılı kararı ile reddedilmişti. Parsel maliki tarafından 06.01.2017 tarih ve 6 sayılı Meram Belediye Meclisi kararının iptali ile ilgili açılan davada; Konya 2. İdare Mahkemesi Esas No: 2017/473 ve Karar No: 2018/67 sayılı kararı ile davanın reddine karar vermesi nedeniyle her katta bağımsız bölüm bürüt 75 m² şartının iptali ve zemin katın Ticaret yapılması ile ilgili yeni plan değişikliği teklifi, Komisyonumuzca reddine karar verilmiştir.

 

Konu : Necip Fazıl Mahallesi 2033 ada 80 ve 81 no.lu parsellerde plan tadilatı yapılması.

 

 

Necip Fazıl Mahallesi, M28B14C2C pafta, 2033 ada, 80 ve 81 nolu parseller 2 kat ve 3 kat konut alanında kalmaktadır. Konut Alanında, emsal ve yüksekliğin yeniden düzenlenmesi ile ilgili Abdullah IŞIKOĞLU tarafından talep edilen plan değişikliği teklifinde; Emsal= 1.00, Yençok=2 Kat konut alanı olarak düzenlenmesi Komisyonumuzca uygun olduğuna karar verilmiştir.

 

Konu : Muhtelif yerlerde trafo tadilatı yapılması.

 

MEDAŞ tarafından muhtelif yerlerde mevcut trafo alanlarının yeniden düzenlenmesi ve yeni trafo alanları yapılması ile ilgili 42 adet plan değişikliği teklifleri incelenmiş olup; 2 adedinin uygun olmadığına, 40 adedinin de Komisyonumuzca uygun olduğuna karar verilmiştir.

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORLARI

 

Tarih : 06/03/2018

 

Konu: Cenaze Hizmetleri’nde kullanılmak üzere 1 adet taziye otobüsü alınması.

 

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Cenaze Hizmetlerinde kullanılan Taziye Otobüsünün yetersiz kalmasından dolayı bir adet daha Taziye Otobüsü alınmasına karar verilmiştir.

 

Konu: Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet otobüs, 1 adet kamyon ve 1 adet kamyonet alınması.

           

Yapılan detaylı incelemeler neticesinde, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü emrinde kullanılmak üzere 2000 model üstü 1 adet otobüs, 1 adet kamyon ve 1 adet kamyonet aracın alınmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

 

 

MENKUL VE GAYRİMENKUL YÖNETİMİ KOMİSYONU RAPORLARI

 

Tarih : 08/03/2018

 

Konu: Diltaş Dil Öğretim Eğt. Ve Tur. Tes. Tic. A.Ş.’nin bağış talebi.

             

Yapılan inceleme neticesinde; mülkiyeti Diltaş Dil Öğretim Eğitim Ve Turizm Tesisleri Ticaret Anonim Şirketi’ne ait Ayanbey Mahallesi  628 ada 78, 82, 83 ve 91 nolu parsellerin herbirinin 1,00TL bedelle Belediyemizce satın alınması komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Oluşturulma Tarihi : 22.03.2018