Nisan Ayı Meclis Kararları
Nisan Ayı Meclis Kararları

MECLİS KARARLARI

Karar Tarihi: 02/04/2018                  Karar No : 2018/52

Belediye Encümeni ve İhtisas Komisyonu üyeleri ile ilgili olarak Meclis üyelerinden; Halit KARAKURT, Mustafa Asım GÜNEY, Yusuf YÖRELİ, Abdullah ÇİFTCİ, Levent TARHANLIOĞLU’nun müşterek teklifi okunmuş olup, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 33. maddesi gereğince Belediye Encümeni için yapılan gizli oylama neticesinde karar metninde yazılı isimler seçilmiştir. 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. maddesi gereğince kurulan İhtisas Komisyonları üyelikleri için yapılan açık oylama neticesinde karar metninde yazılı isimler seçilmiştir.

 

Karar Tarihi: 02/04/2018                  Karar No : 2018/53

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortak yürütülecek kültür ve sosyal amaçlı projeler için protokol yapmak üzere Belediye Başkanı Fatma TORU’ya yetki verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Karar Tarihi: 02/04/2018                  Karar No : 2018/54

Maliye Hazinesi’ne ait ve Meram İlçe Müftülüğü’ne tahsisli olan imar planında cami alanına isabet eden Dedekorkut Mahallesi 40432 ada 2 no.lu parselde Meram Belediyesi ile Meram İlçe Müftülüğü arasında yapılan protokol kapsamında anahtar teslim yapılmakta olan cami inşaatına bağışta bulunacak hayırseverin isim hakkının camiye verilmesi için protokol yapmak üzere Belediye Başkanı Fatma TORU’ya yetki verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Karar Tarihi: 02/04/2018                  Karar No : 2018/55

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 56. maddesi ile 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 41. maddesine istinaden Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre hazırlanan karar eki Meram Belediyesi 2017 Yılı Faaliyet Raporu’nun kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Karar Tarihi: 06/04/2018                  Karar No : 2018/56

İmar Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda; Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16/02/2018 tarih ve 156 no.lu kararı ile Dr. Ahmet Özcan Caddesi’nin kuzeyinde kalan bölgede kentsel dönüşüm uygulaması yapılan (Riskli alanlar hariç) onaylı Master Plan Revizyon Uygulama İmar Planına askı süresi içinde yapılan itirazların detaylı incelenebilmesi için İmar Komisyonu’na süre verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Karar Tarihi: 06/04/2018                  Karar No : 2018/57

İmar Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda; Ladikli Mahallesi M28B20A2B paftada park alanı içinde trafo tadilatı yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Karar Tarihi: 06/04/2018                  Karar No : 2018/58

İmar Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda; Ladikli Mahallesi M28B20A2B paftada otopark alanı içinde trafo tadilatı yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Karar Tarihi: 06/04/2018                  Karar No : 2018/59

İmar Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda; Hasanköy Mahallesi M28B20B4C pafta 27598 ada 13 no.lu parsel ve çevresinde mevcut yolları dikkate alarak konut alanı ve imar yollarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan değişikliği teklifinin detaylı incelenebilmesi için İmar Komisyonu’na süre verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Karar Tarihi: 06/04/2018                  Karar No : 2018/60

İmar Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda; Loras Mahallesi M29A21D2B pafta 23032 ada 7 no.lu parselde onaylı nazım imar planına göre hazırlanan Uygulama İmar Planı (Fırın) ile ilgili plan değişikliği yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Karar Tarihi: 06/04/2018                  Karar No : 2018/61

İmar Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda; Beybes Mahallesi M28B24A3B pafta 15045 ada 3 no.lu parselde konut alanının ön bahçe mesafesinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan değişikliği teklifinin detaylı incelenebilmesi için İmar Komisyonu’na süre verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Karar Tarihi: 06/04/2018                  Karar No : 2018/62

İmar Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda; Armağan Mahallesi M28B15B2A pafta 26492 ada 2 ve 3 no.lu parsellerde ikiz nizam konut alanının ayrık nizam konut alanı olarak yeniden düzenlenmesi plan değişikliği teklifinin detaylı incelenebilmesi için İmar Komisyonu’na süre verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Karar Tarihi: 06/04/2018                  Karar No : 2018/63

İmar Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda; Gödene Mahallesi M28C04A2A pafta 27346 ada 1 ve 10 no.lu parsellerde konut alanında yoğunluk artışı ve 7 metrelik imar yolu yapılması ile ilgili talep edilen plan değişikliği teklifi, imar düzenini bozucu ve yoğunluk artırıcı nitelikte olduğundan reddedilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Karar Tarihi: 06/04/2018                  Karar No : 2018/64

İmar Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda; Çandır Mahallesi M28B14C3D pafta  37599 ada 6 no.lu parselde cami alanında bahçe mesafelerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan değişikliği teklifinin detaylı incelenebilmesi için İmar Komisyonu’na süre verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Karar Tarihi: 06/04/2018                  Karar No : 2018/65

İmar Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda; Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16/03/2018 tarih ve 269 no.lu kararının 16. maddesindeki Şehir Estetiği Yönetmeliği’nin sundurmalar, gölgelik ve tenteler başlıklı 17. maddesinin uygulamasına yön vermesi amacıyla en fazla 2 katlı ve zemin katında faaliyet konusu kafe, lokanta ve pastanelerin bulunduğu binalarda yapılacak sundurma, gölgelik ve tentelerin uygulamasındaki şartları belirlemeye İlçe Belediyesi yetkili olduğundan; sundurmalar, gölgelik ve tenteler ilgili esasların belirlenmesine dair teklifin detaylı incelenebilmesi için İmar Komisyonu’na süre verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Karar Tarihi: 06/04/2018                  Karar No : 2018/66

İmar Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda; Beybes Mahallesi M28B24A4B pafta 27542 ada 15 no.lu parselde uygulama imar planına askı süresi içinde emsalin ve yüksekliğin artırılması ile ilgili Bahattin ÖZTÜRK tarafından yapılan itiraz değerlendirilmiş ve Emsal=0.45, Yençok=3 kat olarak düzenlenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Karar Tarihi: 06/04/2018                  Karar No : 2018/67

İmar Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda; mahalle sınırları ve isimlerinin düzenlemesi sonucu oluşan yeni mahalleler ile ilgili değişiklik talepleri karar metninde yazılı olduğu şekilde oybirliği ile kabul edilmiştir.

 

Karar Tarihi: 06/04/2018                  Karar No : 2018/68

İmar Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda; Meram Belediye Meclisi’nin 09/02/2018 tarih ve 38 no.lu kararındaki 26. maddenin: “Yaylapınar Süleymaniye Mahallesi, Yaylapınar Kaş Mahallesi ve Karaaslan Aybahçe Mahallesi’nin iptal edilmesine; kuzeyde Antalya Çevreyolu Caddesi, doğuda Karaman Caddesi, güneyde Hamdizade Caddesi, Yazlık Sokak ve 25 metrelik imar yolunu takip ederek Alakova Caddesi, Firuze Sokak, batıda Kaş Caddesi ve Devlet Demir Yolları hattı ile çevrili alanın Yaylapınar Mahallesi olarak düzenlenmesine” şeklinde tashih edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Karar Tarihi: 06/04/2018                  Karar No : 2018/69

Plan ve Bütçe Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda; Meram İlçesi Mahalleleri’nde ikamet eden fakir ve yardıma muhtaç ailelerin alışveriş usulü yardım alabilmeleri için Meram Belediyesi sosyal yardım marketine taşınmasında kullanılmak üzere 1 adet minibüs alınmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Karar Tarihi: 06/04/2018                  Karar No : 2018/70

Menkul ve Gayrimenkul Yönetimi Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda; Konya İl Merkezi içme suyu ihtiyacına esas derin kuyu sondaj kuyusu açmak üzere Meram Belediyesi hüküm ve tasarrufu altındaki Harmancık Mahallesi 26477 ada 1 no.lu parselde krokisinde koordinatları yer alan (A) ile işaretli 1 adet 100 m²’lik alanın 15 yıllığına Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne tahsisine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Karar Tarihi: 06/04/2018                  Karar No : 2018/71

Menkul ve Gayrimenkul Yönetimi Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda; Meram Belediyesi’ne ait aşağıdaki tabloda yazılı gayrimenkullerin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun ilgili hükümleri ve şartnamesi doğrultusunda satılmasına; 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun ilgili hükümlerine göre trampa edilmesine; 10 yıla kadar kiraya verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Karar Tarihi: 06/04/2018                  Karar No : 2018/72

Menkul ve Gayrimenkul Yönetimi Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda; Meram Belediye Meclis’inin 05/01/2018 tarih ve 2018/18 no.lu kararı ile yıkılmasına karar verilen Öğretmenevleri Mahallesi 133 ada 40 no.lu parselde bulunan tarihi Muhacir Pazarının Meram Belediyesi tarafından yıkıldıktan sonra yeniden inşa edilmek üzere 2 yıllığına Konya Büyükşehir Belediyesi’ne tahsis edilmesine; 2 yıldan önce inşaatın tamamlanması halinde tahsisin iptal edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Karar Tarihi: 06/04/2018                  Karar No : 2018/73

Menkul ve Gayrimenkul Yönetimi Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda; Gödene Mahallesi 37512 ada 2 no.lu parsel üzerinde bulunan Meram Belediyesi’ne Meram İlçe Müftülüğü’ne tahsis edilen 10/G kapı numaralı 1 bağımsız bölüm no.lu, 10/H kapı numaralı 11 bağımsız bölüm no.lu ve 10/I kapı numaralı 10 bağımsız bölüm no.lu dükkanlar küçük olması sebebiyle İlçe Müftülüğü ’nün ihtiyaçlarını karşılamadığından, büyük ve yeterli bir sınıfa (dükkana) ihtiyaçları olduğundan; 10/G kapı numaralı 1 bağımsız bölüm no.lu, 10/H kapı numaralı 11 bağımsız bölüm no.lu ve 10/I kapı numaralı 10 bağımsız bölüm no.lu dükkanların tahsislerinin iptaline; Meram Belediye Meclisi’nin 06/06/2014 tarih ve 2014/93 sayılı kararı ile muhtarlık ofisi olarak tahsis edilen Gödene Mahallesi 37512 ada 2 no.lu parsel üzerinde bulunan 10/J kapı numaralı 9 bağımsız no.lu dükkan tahsis kararının iptaline; Gödene Mahallesi 37512 ada 2 no.lu parsel üzerinde bulunan 10/J kapı numaralı 9 bağımsız no.lu dükkanın kuran kursu hizmetlerinde değerlendirilmek üzere elektrik, su vb. abonelik, depozito ile her türlü masrafı tahsis edilen kurum tarafından karşılanmak üzere 5 yıllığına Meram İlçe Müftülüğü’ne tahsis edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

 

Oluşturulma Tarihi : 17.04.2018