Nisan Ayı Komisyon Raporu
Nisan Ayı Komisyon Raporu

İMAR KOMİSYONU RAPORLARI

 

Tarih : 04/04/2018

 

Konu : Dr. Ahmet Özcan Caddesi’nin kuzeyinde kalan bölgede onaylı master plan revizyon uygulama imar planına askı süresi içinde yapılan itirazların değerlendirilmesi.

 

Büyükşehir Belediye Meclisinin, 16.02.2018 tarih ve 156 sayılı kararıyla, Ahmet Özcan Caddesinin kuzeyinde kalan bölgede Kentsel dönüşüm uygulaması yapılan (riskli alanlar hariç) onaylı Master Plan Revizyon Uygulama imar planına askı süresi içinde yapılan itirazlar, Komisyonumuzca incelenebilmesi için süre verilmesine karar verilmiştir.

 

Konu : Ladikli Mahallesi’nde park alanında trafo tadilatı yapılması.

 

Ladikli Mahallesi, M28B20A2B paftada Park Alanı içinde talep edilen trafo Tadilatı ile ilgili MEDAŞ tarafından talep edilen plan değişikliği teklifi Komisyonumuzca uygun olduğuna karar verilmiştir.

 

Konu : Ladikli Mahallesi’nde otopark alanında trafo tadilatı yapılması.

 

Ladikli Mahallesi, M28B20A2B paftada Otopark Alanı içinde talep edilen trafo Tadilatı ile ilgili MEDAŞ tarafından talep edilen plan değişikliği teklifi Komisyonumuzca uygun olduğuna karar verilmiştir.

 

Konu : Hasanköy Mahallesi 27598 ada 13 no.lu parselde plan tadilatı yapılması.

 

Hasanköy Mahallesi, M28B20B4C pafta,  27598 ada, 13 nolu parsel imar planında konut alanı ve yolda kalmaktadır. 27598 ada, 13 nolu parsel ve çevresinde mevcut yolları dikkate alarak konut alanı ve imar yollarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili Belediyemiz (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü) tarafından talep edilen plan değişikliği teklifinin Komisyonumuzca incelenebilmesi için süre verilmesine karar verilmiştir.

Konu : Loras Mahallesi 23032 ada 7 no.lu parselde plan tadilatı yapılması

 

Loras Mahallesi, M29A21D2B pafta, 23032 ada, 7 nolu parsel onaylı Nazım İmar Planında Ticaret (Fırın) alanında kalmaktadır. Onaylı Nazım İmar Planına göre hazırlanan Uygulama İmar Planı (Fırın) ile ilgili Ayşe GÜRBÜZ tarafından talep edilen plan değişikliği teklifi Komisyonumuzca uygun olduğuna karar verilmiştir.

Konu : Beybes Mahallesi 15045 ada 3 no.lu parselde plan tadilatı yapılması.

 

Beybes Mahallesi, M28B24A3B pafta, 15045 ada, 3 nolu parsel imar planında konut alanında kalmaktadır. Konut Alanın ön bahçe mesafesinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili Muhammet Emin GÖNÜLTAŞ tarafından talep edilen plan değişikliği teklifinin Komisyonumuzca incelenebilmesi için süre verilmesine karar verilmiştir.

Konu : Armağan Mahallesi 26492 ada 2 ve 3 no.lu parsellerde plan tadilatı yapılması.

 

Armağan Mahallesi, M28B15B2A pafta, 26492 ada, 2 ve 3 nolu parseller imar planında ikiz nizam konut alanında kalmaktadır. İkiz nizam konut alanının ayrık nizam konut alanı olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili Hüseyin Suavi BOZALP ve Mustafa ÖZYÖRÜK tarafından talep edilen plan değişikliği teklifinin Komisyonumuzca incelenebilmesi için süre verilmesine karar verilmiştir.

 

Konu : Gödene Mahallesi 27346 ada 1 ve 10 no.lu parsellerde plan tadilatı yapılması.

 

Gödene Mahallesi, M28C04A2A pafta,  27346 ada, 1 ve 10 nolu parseller imar planında konut alanında kalmaktadır. Konut alanında yoğunluk artışı ve konut alanında 7 metrelik imar yolu yapılması ile ilgili Yusuf ERGÜL tarafından talep edilen plan değişikliği teklifi imar düzenini bozucu ve yoğunluk artırıcı nitelikte olması nedeniyle Komisyonumuzca reddine karar verilmiştir.

 

Konu : Çandır Mahallesi 37599 ada 6 no.lu parselde plan tadilatı yapılması.

 

Çandır Mahallesi, M28B14C3D pafta,  37599 ada, 6 nolu parsel 3. Derece doğal sit alanı içinde Cami alanında kalmaktadır. Cami alanında bahçe mesafelerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili Avgın Cami Yaptırma ve Yaşatma cami Derneği tarafından talep edilen plan değişikliği teklifinin Komisyonumuzca incelenebilmesi için süre verilmesine karar verilmiştir.

 

Konu : Bina cephelerine yapılacak sundurma, gölgelik ve tenteler ile ilgili uygulama esaslarının belirlenmesi.

 

Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.03.2018 tarih ve 269 sayılı kararının 16. Maddesindeki “Şehir Estetiği Yönetmeliği’’nin, sundurmalar, gölgelik ve tenteler başlıklı 17.Maddesinin uygulamasına yön vermesi amacıyla en fazla 2 katlı ve zemin katında faaliyet konusu kafe, lokanta ve pastanelerin bulunduğu binalarda yapılacak sundurma, gölgelik ve tentelerin uygulamasındaki şartları belirlemeye ilçe belediyesi yetkili olması nedeniyle, sundurmalar, gölgelik ve tenteler ilgili Belediyemiz teklifinin Komisyonumuzca incelenebilmesi için süre verilmesine karar verilmiştir.

 

Konu : Beybes Mahallesi M28B24A4B pafta 27542 ada 15 no.lu parselde plan tadilatı yapılması.

 

Beybes Mahallesi, M28B24A4B pafta,27542 ada, 15 nolu parsel, Onaylı Uygulama İmar planında Emsal 0.40 Yençok 2 kat Özel Sosyal Tesis Alanı (Yurt Alanı) da kalmaktadır. Uygulama İmar planına askı süresi içinde emsalin ve yüksekliğin artırılması ile ilgili Bahattin ÖZTÜRK’ün itirazının, Emsal=0.45, Yençok=3 Kat olarak düzenlenmesi Komisyonumuzca uygun olduğuna karar verilmiştir.

 

Konu : Mahalle sınırları ve isimlerinin düzenlemesi sonucu oluşan yeni mahalleler ile ilgili değişiklik taleplerinin değerlendirilmesi.

 

Mahalle sınır değişikliği, mahalle oluşturulması ve yeni mahalle kurulması ile ilgili düzenleme Meram Belediye Meclisinin 09.02.2018 tarih ve 38 sayılı kararı ile uygun görülmüş, Meram Kaymakamlığının uygun görüşü, Konya Valiliğinin 26.02.2018 tarih ve 5623 sayılı Oluru ile onaylanmıştır. Yeni oluşan mahalleler ile ilgili değişiklik taleplerine raporda yazılı olduğu şekilde karar verilmişti.

 

Konu : Mahalle sınırları ve isimlerinin düzenlendiği Meclis kararında adı geçmeyen Yaylapınar Kaş Mahallesi’nin durumunun değerlendirilmesi.

 

Meram Belediye Meclisinin 09.02.2018 tarih ve 38-26 sayılı kararında; Yaylapınar Süleymaniye Mahallesi ve Karaaslan Aybahçe Mahallesini iptal edip, Kuzeyde Antalya Çevreyolu Caddesi, Doğuda Karaman Caddesi, Güneyde Hamdizade Caddesi, Yazlık Sokak ve 25 metrelik imar yolunu takip ederek Alakova Caddesi, Firuze Sokak, Batıda Kaş Caddesi ve Devlet Demir Yolları hattı ile çevrili alanın Yaylapınar Mahallesi olarak yeni mahalle oluşturulmuştu. Meram Kaymakamlığı İlçe Nüfus Müdürlüğünün Yaylapınar Kaş mahalle isminin karara yazılmasıyla ilgili talebi doğrultusunda “Yaylapınar Süleymaniye, Yaylapınar Kaş ve Karaaslan Aybahçe Mahallelerini iptal edip, Kuzeyde Antalya Çevreyolu Caddesi, Doğuda Karaman Caddesi, Güneyde Hamdizade Caddesi, Yazlık Sokak ve 25 metrelik imar yolunu takip ederek Alakova Caddesi, Firuze Sokak, Batıda Kaş Caddesi ve Devlet Demir Yolları hattı ile çevrili alanın Yaylapınar Mahallesi’’ olarak kararının düzeltilmesi Komisyonumuzca uygun olduğuna karar verilmiştir.

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORLARI

 

Tarih : 05/04/2018

 

Konu: İhtiyaç sahiplerinin sosyal yardım marketine taşınmasında kullanılmak üzere 1 adet minibüs alınması.

 

İlçemiz mahallelerinde ikamet eden, fakir ve yardıma muhtaç ailelerin alışveriş usulü yardım alabilmeleri için Belediyemiz Sosyal Yardım Marketine taşınmasında kullanılmak üzere 1 adet Minibüs alınmasına karar verilmiştir.

 

 

MENKUL VE GAYRİMENKUL YÖNETİMİ KOMİSYONU RAPORLARI

 

Tarih : 05/04/2018

 

Konu: Meram Belediyesi’ne ait Harmancık Mahallesi’nde bulunan 1 adet alanın KOSKİ’ye tahsis edilmesi.

 

İmar planında park alanına isabet eden Harmancık Mahallesi 26477 ada 1 nolu parselde ekli krokide koordinatları yer alan (A) harfi ile işaretli 1 adet 100,00 m² lik alanın Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne 15 yıllığına tahsis edilmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 

Konu: Meram Belediyesi’ne ait 11 adet gayrimenkulün satışı, trampası ya da 10 yıla kadar kiraya verilmesi.

 

Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıdaki tabloda tapu bilgileri yazılı gayrimenkullerin; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun ilgili hükümleri ve şartnamesi doğrultusunda satışlarının yapılması, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre trampa edilmesi ve 10 yıla kadar kiraya verilmesine karar verilmiştir.

 

Konu: Muhacir Pazar alanının yıkıldıktan sonra yeniden inşa edilmek üzere Konya Büyükşehir Belediyesi’ne tahsis edilmesi

 

Mülkiyeti Belediyemize ait Konya’nın geleneksel ve en büyük pazarı olan tarihi değere sahip “Muhacir Pazarı” yıllar içindeki yıpranma ile üst yapısı tehlike arz eder hale gelmiştir. Bu sebepten dolayı Meram Belediye Meclisinin 05/01/2018 tarih ve 2018/18 sayılı kararı ile yıkım kararı alınan; Öğretmenevleri mahallesi 133 ada 40 parselde bulunan tarihi Muhacir Pazarının belediyemizce yıkıldıktan sonra yeniden inşa edilmek üzere 2 yıllığına Konya Büyükşehir Belediyesine tahsis edilmesine, 2 yıldan önce inşaatın tamamlanması halinde tahsisin iptal edilmesine karar verilmiştir.

 

Konu: Gödene Mahallesi’nde kuran kursu ve muhtar ofisi olarak tahsis edilen dükkanların tahsislerinde değişiklik yapılması.

 

Mülkiyeti Belediyemize ait Gödene Mahallesi 37512 ada 2 parsel üzerinde bulunan Belediyemizce Meram İlçe Müftülüğüne tahsis edilen 10/G kapı numaralı bağımsız bölüm 1 nolu, 10/H kapı numaralı 11 bağımsız bölüm nolu ve 10/I kapı numaralı 10 bağımsız bölüm nolu dükkanların küçük olup ihtiyaçlarını karşılamadığı ve sadece büyük ve yeterli bir sınıfa (dükkana) ihtiyaçları olduğundan söz konusu 10/G kapı numaralı bağımsız bölüm 1 nolu, 10/H kapı numaralı 11 bağımsız bölüm nolu ve 10/I kapı numaralı 10 bağımsız bölüm nolu dükkanların tahsis kararlarının iptaline ve 10/J kapı numaralı 9 bağımsız nolu dükkanın Meram Belediye Meclisi’nin 06/06/2014 tarih ve 2014/93 sayılı kararı ile Muhtarlık ofisi olarak kullanılmak üzere tahsis edilen dükkanın tahsis kararının iptaline ve Meram İlçe Müftülüğüne 10/J kapı numaralı 9 bağımsız nolu dükkanın Kur’an Kursu hizmetinde 5 yıllığına değerlendirilmek üzere elektrik, su vb. abonelik, depozito ile her türlü masrafı Meram İlçe Müftülüğünce karşılanarak tahsis edilmesine karar verilmiştir.

 

Oluşturulma Tarihi : 17.04.2018