Ağustos Ayı Meclis Kararları
Ağustos Ayı Meclis Kararları

MECLİS KARARLARI

 

Karar Tarihi: 10/08/2018                  Karar No : 2018/129

İmar Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda; Armağan Mahallesi 1249 ada 1 no.lu parsel ve çevresinde onaylı nazım imar planına göre uygulama imar planı (Sosyal Tesis alanı) yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Karar Tarihi: 10/08/2018                  Karar No : 2018/130

İmar Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda; Arif Bilge Mahallesi 37539 no.lu adanın kuzeyinde park alanı içindeki trafo alanının yeniden düzenlenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Karar Tarihi: 10/08/2018                  Karar No : 2018/131

İmar Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda; Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği kapsamında, konut alanları ve diğer yapılarda, bağımsız bölüm başı ağaç dikilmesi ile ilgili Meram Belediye Meclisi’nin 09/01/2015 tarih ve 2015/12 no.lu kararın iptal edilmesine ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 23. maddesinin 6. bendine göre işlem yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Karar Tarihi: 10/08/2018                  Karar No : 2018/132

İmar Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda; Toprak Sarnıç Mahallesi 2436 ada 299 no.lu parselde mevcut ticaret ve LPG istasyonu Konya 2. İdare Mahkemesi’nin 24/05/2018 tarih ve 2018/703 sayılı kararı ile iptal edildiğinden, mahkeme kararı doğrultusunda işlem yapılması ile ilgili konunun detaylı incelenmesi için İmar Komisyonu’na süre verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Karar Tarihi: 10/08/2018                  Karar No : 2018/133

İmar Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda; Dedekorkut Mahallesi 4265 ada 5, 6, 7, 8 no.lu parsellerde Emsal=1.20’den, Emsal=1.80’e çıkarılması ile ilgili talep Meram Belediye Meclisi’nin 07/10/2016 tarih ve 2016/164 no.lu kararı ile reddedilmiş; ancak bu meclis kararı Konya 2. İdare Mahkemesin 06/07/2018 tarih ve 2018/992 sayılı kararı ile iptal edilmiş olduğundan;  Mahkeme kararı doğrultusunda talep edilen plan değişikliği teklifinin detaylı incelenmesi için İmar Komisyonu’na süre verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Karar Tarihi: 10/08/2018                  Karar No : 2018/134

Plan ve Bütçe Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18/b maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 36. maddesi gereğince Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü ile Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün muvafakati alınarak bu müdürlüklere ait aşağıdaki cetvelde belirtilen ödeneklerden toplam 5.400.000,00-TL’nin, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 2018 yılı gider bütçesinin 46.42.28.05.01.3.1.00.5.03.5.1.04 kodlu Müteahhitlik Hizmetleri adlı tertibine aktarılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Karar Tarihi: 10/08/2018                  Karar No : 2018/135

Menkul ve Gayrimenkul Yönetimi Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda; Toki Hicret Kur'an Kursu’na yaz ve kış dönemlerinde gelen yetişkin ve 4-6 yaş grubu Kur'an kursu öğrencileri için mevcut olan mekanın yetersiz kaldığı, yeni sınıfların oluşturulmasına ihtiyaç duyulduğundan; Meram Belediyesi’ne ait Gödene Mahallesi 17385 Sokak No:7’de boş bulunan taşınmazın üst katının (37512 ada 3 no.lu parselde bulunan 9 no.lu bağımsız bölüm) bölgenin ihtiyacına cevap verecek şekilde sınıflar açmak ve Kur’an Kursu hizmetinde değerlendirilmek üzere elektrik, su, doğalgaz, aidat vb. abonelik depozito ile her türlü masrafı tahsis edilen kurum tarafından karşılanmak üzere 3 yıllığına Meram İlçe Müftülüğü’ne tahsis edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Karar Tarihi: 10/08/2018                  Karar No : 2018/136

Menkul ve Gayrimenkul Yönetimi Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda; Meram Belediyesi’ne ait karar eki listede yazılı 157 adet taşınmazın 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve şartnamesine göre satışlarının yapılmasına; 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu’na göre trampa edilmesine veya 10 yıla kadar kiraya verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Karar Tarihi: 10/08/2018                  Karar No : 2018/137

Plan ve Bütçe Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda; 3. Uluslararası Sadreddin Konevi Sempozyumu’nda konukların konaklama ihtiyaçları (Yemek dahil) ve sempozyumun gerçekleşeceği salon tahsis giderlerinin (Otel bünyesinde) Meram Belediyesi tarafından karşılanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Karar Tarihi: 10/08/2018                  Karar No : 2018/138

Menkul ve Gayrimenkul Yönetimi Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda; Kozağaç Mahallesi 27108 ada 1 no.lu parselde (47.627,21 m²) bulunan Meram Belediyesi’ne ait 5099/7940 (30.585,79 m²) oranında hissenin arsa payı ve levazım bedelinin belirlenmesi ve satılması ile ilgili konunun detaylı incelenmesi için Menkul ve Gayrimenkul Yönetimi Komisyonu’na süre verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

 

Oluşturulma Tarihi : 06.09.2018