Başvuru Kılavuzu
Başvuru Kılavuzu
01-1 nolu dilekçe ön inceleme.pdf
Tadilat Ön İnceleme.pdf
02-1 nolu dilekçe proje tadilat.pdf
  03-2 nolu dilekçe yapı ruhsatı yapı denetimli.pdf
  04-2 nolu dilekçe yapı ruhsatı yapı denetimsiz.pdf
   05-2 nolu dilekçe Ruhsat Yenileme (5 yıl bitmemiş).pdf
   06-2 nolu dilekçe Ruhsat Yeniden (5 yıl bitmiş).pdf
   07-2 nolu dilekçe kat ilavesi yapı denetimli.pdf
   08-2 nolu dilekçe kat ilavesi yapı denetimsiz.pdf
   09-2 nolu dilekçe tadilat yapı denetimli.pdf
   10-2 nolu dilekçe Bahçe Duvarı.pdf
   11-2 nolu ada parsel değişikliği.pdf
   12-2 nolu dilekçe fenni mesuliyet uzatımı.pdf
   13-2 nolu dilekçe isim değişikliği yapı denetimli.pdf
   14-2 nolu dilekçe isim değişikliği yapı denetimsiz.pdf
   15-2 nolu dilekçe müteahhit değişikliği.pdf
   16-2 nolu dilekçe Şantiye Şefi.pdf
  17-2 nolu dilekçe İstinat duvarı.pdf
   18-2 nolu dilekçe Yapı Denetim Devri.pdf
   19-2 nolu dilekçe yapı ruhsatı resmi kurum.pdf
   20-3 nolu dilekçe iskan ruhsatı.pdf
   21-3 nolu dilekçe kısmi iskan ruhsatı.pdf
   22 Plankote.pdf
   23 aplike ve subasman dilekçesi.pdf
   24 asansör.pdf
   25 Kat İrtifakı.pdf
   26 Kat Mülkiyeti.pdf
   Form - Fenni Mesul Elektrik Mühendisi taahhütnamesi.pdf
   Form - Fenni Mesul İnşaat Mühendisi taahhütnamesi.pdf
   Form - Fenni Mesul Makina Mühendisi taahhütnamesi.pdf
   Form - Fenni Mesul Makina Mühendisi taahhütnamesi.pdf
   Form - Proje Müellifi taahhütnamesi.pdf
   Form - Şantiye Şefi taahhütnamesi.pdf
   Form - Yapının Müteahhidi taahhütnamesi.pdf
   28 yapı denetim kalan para.pdf
   08-2 nolu dilekçe tadilat yapı denetimsiz1.pdf
Oluşturulma Tarihi : 17.09.2015